אתר של עיתונאי ופובליציסט פיני זוהר
  www.pinizohar.022.co.il
פיני זוהר PINI ZOHAR
יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
בַּלפוּר פִינַת אַלֵנְבִּי יוסי רנרט 23.11.2017 איש מוכשר אֶחַד ואמיץ , אשר תּוֹכוֹ כְּבַרוֹ, אמר לפני שבועיים את דְבַרוֹ. העִברית אשר בְּפִיו משוּבַּחַת. אבל מַה, הוא עַרַבִי, והצהרת בֵּלפוּר לא עוֹשַׂה לו את זה.
00:24 (26/11/17) כתב שטח כתב

בַּלפוּר פִינַת אַלֵנְבִּי יוסי רנרט 23.11.2017 איש מוכשר אֶחַד ואמיץ , אשר תּוֹכוֹ כְּבַרוֹ, אמר לפני שבועיים את דְבַרוֹ. העִברית אשר בְּפִיו משוּבַּחַת. אבל מַה, הוא עַרַבִי, והצהרת בֵּלפוּר לא עוֹשַׂה לו את זה. בשׂפַתוֹ הַתִקְנִית לעֵילַא, הסבִּיר הַאיש, שְׁחַגֵנוּ לא חַגוֹ, והוא רוצה הגדרה עצמית גם לְעַמוֹ. זכוּתוֹ לשׁאוֹף לכַך, רַק הַיַמִים , אוֹ הַשַׁנִים יַגִידוּ. אנחנו אוהבים את האיש הַזֶה מהכדורגל, אבל הוא לא יכול לשמש עלה תאנה, לכוונותיהם הסמויות של רוֹב העַרַבִים בַּמֵרחַב, אותַם הוא לא מייצג. אַהַבַתֵנו את האיש הזה, אין בה כדי להמתִּיק בְּאַחַת, את המֵרוֹרִים הרצחַניים , אותם הֵאכִילוּ אותַנוּ העַרַבִים, מאז הַצהַרתוֹ של הלוֹרד בַּלפוּר, לפני מאַה שׁנים. מעטים הערבים במקומותינו, אשר יוֹשְׁרַם זוֹהֵר כיושרו של יקירנו בַּהַלוּל. מִפלגת פֹּועַלֵי ארץ-ישראל (מַפַּא"י), בגלגולה הנוכחי המצומק, עוד לא הפנימה שאין לה זכויות יוצרים בלעדיות, על הציונות, ועל הַכְּמִיהַה לשלום. אבל יש לה ניסיון רב שנים, בקביעת ובהשרַשת הַגְדַרוֹת, בסגנון כּוֹחַנִי בּוֹלְשֵבִיקִי. מבחִינה זוֹ, הִגַעתַּ לַמקוֹם הנכון, זוֹהֵיר. ואם אתה כְּבַר שַׁם זוֹהֵיר הַיקַר, הִיכַּנֵס לְמַזְכִּירוּת המִפלגה, ושאַל את הפקידה - כֵּיצד מַגדִירִין, וְהַגְדֵר את עצמך בְּעַצְמֵך, אינך צריך לאיש לצורך כַּך. אני גם יודע זוהיר, שאתה בְּיוֹשְרֵךָ תבין גם אותי. פִתגם עתיק קובֵע, שֵמִי שנִכוַה בְּרוֹתחִין, נִזְהַר בְּקַרִים. אז גם לי יש טראומות, לא רק לך. שתי המילים הראשונות בערבית, אותן שמעתי בילדותי, היו נִיק רַאבּוֹ. אתה זוהיר מכיר אותן. אני הייתי ילד תמים בן שמונה, כאשר שני עַרַבִים ניסוּ לרצוח אותי בְּמוֹט עֵץ מוּשחַז, את זה לא שוכחים. בְּמִפְגַש הרחובות בַּלְפוּר ואלנבי בתל-אביב, נִצְרֵבַה בִּי בְּיַלְדוּתִּי, חַוַויַת ילדוּת עמוקה וכוֹאבת. עַרַבים מיַפוֹ הִתְהלכוּ כַּאן באלנבי כְּטַוַוסִים מדוּשַנים, וְפינטזוּ בקול גדול, על החנויות ועל המגרשים שהם יחרימו, ואת מי מבין הנשים היהודיות הם ייקחו לעצמם. וזאת, אחרי שהם יגררו את היהודים במורד רחוב אלנבי, וישליכו אותם לים. ואני הקטן שעוד לא ידעתי לשחות, וגם שנאתי מדוּזוֹת, נִבהלתי. ולמי שכבר שכח, אזכיר - באותו מקום ברחוב אלנבי, עברה בשנת 1921 תהלוכת האחד במאי. ערבים מיפו שטיילו כאן בחופשיות, רַצוּ אַחוּזֵי אַמוק ליַפוֹ, הלהיבו את אַחֵיהֵם, ויחד הם פַּרצוּ את שער בית- העולים ביפו.( ברחוב יפת 34 של היום ), שם הם רצחו בכידונים את הצוות ואת העולים החדשים שזה מקרוב עלו ארצה. זה לא הספיק להם לרוצחים, אז הם רצחו גם את יוסף חיים ברנר ,את חבריו ,ויהודים תמימים שעברו ברחוב, או נמצאו בחנויות. בהתלהבותם הרצחנית , הם בזזו את החנויות של היהודים, ושרפו אותם. היה זה למעשה, גירוש היהודים מיפו. פוגרום זה היה רק חלק קטן ושולי, משוּרַה של מעשׂים נתעבים, לאורך הַשַׁנִים. אֵת זכר הַזוַעוֹת הללו לא ניתַן למחוק, ולא צדיק ערבי אֶחַד, יַפִיג את החַשַש. עכשיו צאצאי הרוצחים רוצים הגדרה עצמית, מה רע בהגדרות הישנות כמו - דין מוחמד בסייף, או - הנקמה מתוקה גם אחרי ארבעים שנה ? מְכוּבַּדַי הַשוֹמעִים, לידיעתכם, לפני שהיהודים קנו כאן את השטח? לא היה כאן דבר מלבד חוֹל , משׂוּכוֹת צַבָּר, תַנִים, זבובים , שודדים וּמחלות מידבקות. מדי פעם עברה כאן אורחת גמלים, זה הכול. היהודים זוהיר, לא גירשו אף לא ערבי אחד, מרחוב אלנבי, גם לא מבלפור. בעלי חזקה ערבים, מכרו ליהודים שטחים, ורק חיכו שהיהודים יברחו, כדי להשתלט שוב על השטח. כזה היה החוק התורכי, אבל מה לעשות, היהודים לא התאימו עצמם לפנטזיות הערביות, ולא ברחו, רק בנו בתים ונטעו עצים. כיוון שכך, ולאחר שלקחו ליהודים את כספם, החלו הערבים להקיז את דמם. את זה לא שוכחים זוהיר בהלול היקר. אז גם אתה רוצה הגדרה עצמית, יפה. מי אנחנו שנעמוד בדרכך,אז אל תישאר מִגזַר, מגיע לך יותר. מה גם, שיש לך מִבחַר, רק תאמַר - מוסלמי או נוצרי, שיעי או סוני, יאזידי או אשורי, תורכי או כורדי, ואולי גם ארמני, הרי כולכם מסתדרים מצוין, ואינכם שוחטים או אונסים זה את זה, נכון ? אז תגדיר. גם אם תתקן אותי, ותאמר - הַגְדֵר, לא ישתנה דַבַר, הצלקות עוד לא הגלידו. אותך זוהיר כבר הגדרתי לטובה, אתה לא הבעיה. אבל אַחֵיך כּכְלַל, אותם הספקנו להכיר זוהיר, ולהם אי אפשר להאמין. אתה הרי גדלת כאן, ואתה מכיר את האתוס הציוני של ייבוש הביצות, נכון ? ואני שואל, - איך מכל ההאדמות הטובות, הגיעו החלוצים התמימים דווקא לַבִּיצות מוכות המלריה ?, ומי מכר להם אותן בעורמה? נכון, הערבים, ולמה ? כי זממו ערביי הארץ לקחת ליאהוד את הכסף, לשבת בצד, ולחכות לבריחתם. אבל היהודים שעלו אז לארץ-ישראל, לא נשברו,ולא ברחו. כיוון שכך, הוציאו הערבים תכניות מגירה, שדדו את יבולי היאהוד, ואת הבהמות, וגם שרפו את השדות. בין גניבה לשריפה, רצחו הישמעאלים יהודים , בבודדת ובצרורות. עד היום לא הפסיקו אחייך הערבים ,את הטרור בחקלאות. נראה אותם עושים זאת בסעודיה. כאן הם גיבורים בלילה , וביום- הם נהנים מחסות הדמוקרטיה וחוקיה, ממש גן עדן לפושעים. את עולם הפנטזיה השקרית של המזרח, למדנו על בשרנו זוהיר, ושילמנו בדם. לכם הערבים לא נותר, אלא להזדיין בסבלנות, ללמוד מטעויות, ולאכול בינתיים את הנזיד, שאבותיכם הרצחניים, בִּישְלוּ לַנוּ ולכם. קרדיט יוסי רנרט